hypoventilácia

Text hesla

hypoventilácia [gr. + lat.] — znížená výmena vzduchu v pľúcach (→ ventilácia pľúc) charakteristická poklesom alveolárnej ventilácie, v dôsledku čoho sa v krvi znižuje koncentrácia kyslíka a zvyšuje koncentrácia oxidu uhličitého (→ hyperkapnia). Hypoventilácia má za následok respiračnú nedostatočnosť a respiračnú acidózu. Opak: hyperventilácia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypoventilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypoventilacia