hypoplázia

Text hesla

hypoplázia [gr.] — nedostatočný vývin tkaniva, orgánu alebo jeho časti; opak hyperplázia. Úplné chýbanie alebo nevyvinutie orgánu sa nazýva aplázia.

Text hesla

hypoplázia [gr.] — nedostatočný vývin tkaniva, orgánu alebo jeho časti; opak hyperplázia. Úplné chýbanie alebo nevyvinutie orgánu sa nazýva aplázia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypoplázia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypoplazia