hypokotyl

Text hesla

hypokotyl [gr.] — oblasť embrya alebo klíčiacej rastliny medzi koreňom a epikotylom, ktorá pri epigeickom klíčení rastliny nesie klíčne listy a rastový vrchol. Hypokotyl je anatomickým prechodom medzi koreňom a stonkou, v ktorom sa mení radiálny cievny zväzok koreňa na kolaterálny alebo na iný cievny zväzok stonky.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypokotyl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypokotyl