hypokapnia

Text hesla

hypokapnia [gr.] — znížená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi v dôsledku hyperventilácie. Prehlbujúca sa hypokapnia môže spôsobiť respiračnú alkalózu, ktorá sa prejavuje zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou (napr. svrbenie, mravčenie), pri akútnom nástupe aj bolesťami hlavy, závratmi, svetloplachosťou, nauzeou a vracaním. Pri závažnom stupni hypokapnie môže dôjsť k zmätenosti až k strate vedomia. Opak hyperkapnia.

Text hesla

hypokapnia [gr.] — znížená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi v dôsledku hyperventilácie. Prehlbujúca sa hypokapnia môže spôsobiť respiračnú alkalózu, ktorá sa prejavuje zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou (napr. svrbenie, mravčenie), pri akútnom nástupe aj bolesťami hlavy, závratmi, svetloplachosťou, nauzeou a vracaním. Pri závažnom stupni hypokapnie môže dôjsť k zmätenosti až k strate vedomia. Opak hyperkapnia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypokapnia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypokapnia