hypervolémia

Text hesla

hypervolémia [gr. + lat.] — zvýšený objem cirkulujúcej krvi oproti fyziologickému, normálnemu objemu krvi (normovolémia). Fyziologicky sa vyskytuje pri pobyte vo vyššej nadmorskej výške alebo počas tehotenstva, patologicky napr. pri objemovej hypertenzii, cukrovke, niektorých ochoreniach obličiek, polyglobúlii a i. Pri dlhodobej hypervolémii sa zvyšuje krvný tlak (→ hypertenzia), čo je významný rizikový faktor mnohých ochorení srdcovo-cievnej sústavy (preťaženie a zlyhanie srdca, náhla cievna mozgová príhoda a i.). Opak: hypovolémia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypervolémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypervolemia