hyperventilácia

Text hesla

hyperventilácia [gr. + lat.] — stav, pri ktorom sa vdychuje zvýšený objem vzduchu do pľúc (→ ventilácia pľúc). Je charakteristický zvýšenou alveolárnou ventiláciou, ako aj prehĺbeným, predĺženým a zrýchleným dýchaním. Vznik hyperventilácie môže byť podmienený rôznymi faktormi, napr. psychogénnymi (afekt), metabolickými (horúčka, hypertyreóza), ale aj centrálnymi nervovými (poškodenie dýchacieho centra, zápal mozgu, zápal mozgových blán, mozgová mŕtvica, zvýšený vnútrolebkový tlak a i.); hyperventiláciu môžu vyvolať aj hormóny a niektoré lieky. Následkami hyperventilácie sú zvýšená koncentrácia kyslíka v krvi (organizmus sa tak pripravuje na zvládnutie zvýšenej záťaže), znížená koncentrácia CO2 v krvi (v dôsledku vydýchania jeho zvýšeného množstva) a respiračná alkalóza (hyperventilačný syndróm), objavujú sa aj prejavy zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti (hyperventilačná tetánia). Opak: hypoventilácia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperventilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperventilacia