hyperurikémia

Text hesla

hyperurikémia [gr.] — zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvnej plazme. Môže byť spôsobená zvýšenou tvorbou kyseliny močovej (metabolická hyperurikémia) alebo zníženým vylučovaním kyseliny močovej do moču (obličková hyperurikémia). V obidvoch prípadoch sa rozlišujú primárne (spôsobené dedičným defektom metabolizmu purínových nukleotidov alebo vylučovania kyseliny močovej v obličkách) a sekundárne poruchy (podmienené zvýšenou tvorbou kyseliny močovej v dôsledku zvýšeného rozpadu buniek alebo sú dôsledkom získaného ochorenia obličiek). Hyperurikémia spôsobuje ukladanie kyseliny močovej do kĺbov (→ dna), mäkkých tkanív a obličiek (obličkové kamene).

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperurikémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperurikemia