hyperpyrexia

Text hesla

hyperpyrexia [gr.] — zvýšenie telesnej teploty nad 41 °C. Hyperpyrexia je nejasného pôvodu a nie je možné ovplyvniť ju obvyklými antipyretikami ani zábalmi. Objavuje sa náhle najmä u predtým zdravých dojčiat vo veku 3 – 10 mesiacov (u starších detí a dospelých je zriedkavejšia) zvyčajne vo forme zápalu horných dýchacích ciest, ktorý trvá niekoľko hodín až 2 – 4 dni, zakrátko sa zjavujú nepokoj a kŕče a nastáva bezvedomie a kolaps, pri ktorom je koža, najmä na končatinách, nápadne bledá a studená. Pulz je nitkovitý (zrýchlený alebo spomalený), dýchanie zrýchlené a často prehĺbené.

Liečba: rýchla infúzia chladného roztoku 0,9 % NaCl s 5 % obsahom glukózy, podanie fenotiazínových derivátov, nárazovo hydrokortizónu; bez liečby môže do 24 hodín nastať metabolický rozvrat, bezvedomie a následne smrť.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperpyrexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperpyrexia