hyperpigmentácia

Text hesla

hyperpigmentácia [gr. + lat.] — zmnoženie pigmentu, najčastejšie melanínu, v koži (napr. vplyvom ultrafialového žiarenia). Hyperpigmentácia sa prirodzene vyskytuje v oblasti prsných bradaviek a pohlavných orgánov. Bežnú trvalú ohraničenú hyperpigmentáciu na inak menej pigmentovanej koži predstavujú u plavovlasých a ryšavovlasých osôb pehy, u starších osôb tzv. starecké pigmentácie (vznikajú na koži dlhodobo vystavenej slnku, napr. na tvári a rukách). Hyperpigmentácia vznikajúca na tvári u tehotných žien sa nazýva chloazma (niekedy sa objavuje i na bruchu). Druhotné hyperpigmentácie vznikajú po vyhojení niektorých dermatóz pôsobením fyzikálnych činiteľov (slnečné, ultrafialové, ionizačné žiarenie) alebo sú podmienené dlhodobým pôsobením mechanických činiteľov (trenia, tlaku), resp. ich spôsobujú niektoré chemické látky (napr. bergamotový olej v kolínskej vode, pary dechtu z asfaltu). Hyperpigmentácie sprevádzajú aj niektoré choroby, napr. pri poruchách žilového obehu vzniká hyperpigmentácia na predkolení.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperpigmentácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperpigmentacia