hyperosmia

Text hesla

hyperosmia [gr.] — zvýšená alebo nadmerná citlivosť čuchu, zvýšené vnímanie čuchových podnetov; opak hyposmia.

Text hesla

hyperosmia [gr.] — zvýšená alebo nadmerná citlivosť čuchu, zvýšené vnímanie čuchových podnetov; opak hyposmia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperosmia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperosmia