hyperkapnia

Text hesla

hyperkapnia [gr.] — zvýšené množstvo oxidu uhličitého v krvi. Vzniká pri zvýšenom metabolizme (zvýšenej produkcii oxidu uhličitého bunkami), resp. pri nedostatočnom vylučovaní oxidu uhličitého pľúcami (→ hypoventilácia). Opak hypokapnia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperkapnia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperkapnia