hyperakúzia

Text hesla

hyperakúzia [gr.] — zvýšená citlivosť sluchu na zvuky, bolestivé vnímanie zvuku; opak hypakúzia.

Text hesla

hyperakúzia [gr.] — zvýšená citlivosť sluchu na zvuky, bolestivé vnímanie zvuku; opak hypakúzia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperakúzia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperakuzia