hydrostatický orgán

Text hesla

hydrostatický orgánzool. plynový mechúr (vesica natatoria) pri rybách vznikajúci vydutím hornej časti tráviacej rúry, s ktorou je naďalej spojený vzduchovým kanálikom (ductus pneumaticus). Niektorým rybám po krátkom čase zaniká, niektoré, najmä pelagické ryby, ho majú celý život naplnený plynom. Výmenou plynov medzi mechúrom a krvou ryby aktívne menia svoju špecifickú hmotnosť a touto reguláciou udržiavajú potrebnú polohu vo vodnom stĺpci. Hydrostatický orgán je veľmi citlivý na zmeny tlaku, ktoré sa zvyčajne prenášajú do vnútorného ucha. Niektoré druhy rýb žijúce vo vodách s nízkym obsahom kyslíka majú epitel mechúra zriasnený, čím ho využívajú na absorpciu kyslíka prehĺtaného nad hladinou.

Zverejnené v apríli 2010.

Hydrostatický orgán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydrostaticky-organ