Huysum, Jan van

Text hesla

Huysum [höjsem], Jan van, 15. 4. 1682 Amsterdam – 8. 2. 1749 tamže — holandský maliar a kresliar.

Pocházal z maliarskej rodiny, školil sa pravdepodobne v rodinnej dielni. Špecializoval sa na kvetinové zátišia, posledný významný reprezentant tohto žánru v holandskom maliarstve s množstvom významných klientov. Maľoval komplikovane komponované prepychové kvetinové alebo ovocné zátišia v jasných farbách s majstrovsky stvárnenými realistickými detailmi (Zátišie s kvetinami a ovocím, okolo 1715), pre ktoré sú charakteristické rokokové kompozičné vzorce a slnečné osvetlenie. Maľoval aj klasické krajiny v štýle, ktorý reprezentuje posledné štádium holandskej italizujúcej krajinomaľby (Arkadická krajina, 1728). Zachovali sa aj jeho kresby - botanicky presné štúdie kvetín.

Popis ilustrácie

Jan van Huysum: Zátišie s ovocím, 1700 – 49, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Huysum [höjsem], Jan van, 15. 4. 1682 Amsterdam – 8. 2. 1749 tamže — holandský maliar a kresliar.

Pocházal z maliarskej rodiny, školil sa pravdepodobne v rodinnej dielni. Špecializoval sa na kvetinové zátišia, posledný významný reprezentant tohto žánru v holandskom maliarstve s množstvom významných klientov. Maľoval komplikovane komponované prepychové kvetinové alebo ovocné zátišia v jasných farbách s majstrovsky stvárnenými realistickými detailmi (Zátišie s kvetinami a ovocím, okolo 1715), pre ktoré sú charakteristické rokokové kompozičné vzorce a slnečné osvetlenie. Maľoval aj klasické krajiny v štýle, ktorý reprezentuje posledné štádium holandskej italizujúcej krajinomaľby (Arkadická krajina, 1728). Zachovali sa aj jeho kresby - botanicky presné štúdie kvetín.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Huysum, Jan van [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huysum-jan-van