hruškovitý otvor

Text hesla

hruškovitý otvor, apertura piriformis — otvor na ľudskej lebke ohraničený nosovými kosťami a výbežkami čeľuste, tvoriaci predný okraj kostenej nosovej dutiny (vchod do kostenej nosovej dutiny).

Text hesla

hruškovitý otvor, apertura piriformis — otvor na ľudskej lebke ohraničený nosovými kosťami a výbežkami čeľuste, tvoriaci predný okraj kostenej nosovej dutiny (vchod do kostenej nosovej dutiny).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hruškovitý otvor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hruskovity-otvor