Hron

Text hesla

Hron — rieka na Slovensku, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 298 km, rozloha povodia 5 454 km2, priemerný ročný prietok v Novej Bani 49,5 m3/s. Pramení v Nízkych Tatrách na juhovýchodnom svahu Kráľovej hole nad Telgártom vo výške okolo 980 m n. m., na hornom toku tečie Horehronským podolím na západ, pri Banskej Bystrici sa stáča na juh, preteká Zvolenskou kotlinou, dolinou medzi Kremnickými vrchmi a Štiavnickými vrchmi, Žiarskou kotlinou a dolinou medzi Pohronským Inovcom a Štiavnickými vrchmi, do Podunajskej nížiny vstupuje pri Kozárovciach, do Dunaja ústi medzi Kamenicou nad Hronom a Štúrovom vo výške 112 m n. m. Prítoky: Bystrianka, Vajskovský potok, Jaseniansky potok, Bystrica, Kremnický potok, Kľak, Kvetnianka (pravostranné), Hronec, Rohozná, Čierny Hron, Slatina, Jasenica, Sikenica (ľavostranné). Mestá na Hrone: Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Tlmače.

Dolinou Hrona viedli od 17. stor. významné cesty; od 17. stor. sa vody Hrona využívali na splavovanie dreva (do 20. rokov 20. stor.), horný a stredný tok s prítokmi i energeticky (pre potreby baníctva a hutníctva), v súčasnosti sa využíva prevažne na zavlažovanie a energetiku (4 hydroelektrárne). Rieka je vyhľadávaná vyznávačmi vodných športov.

Popis ilustrácie

Povodie rieky Hron

Zverejnené v apríli 2010.

Hron [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hron