hrdlička

Popis ilustrácie

Hrdlička záhradná

Text hesla

hrdlička, Streptopelia — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď holubovité. Malé až stredne veľké, zvrchu bledohnedé vtáky s charakteristickými čiernymi alebo čiernymi a bielymi pásikmi na krku, ktoré sa vyskytujú prevažne v Afrike a v južnej Ázii. Živia sa zvyčajne semenami rastlín. V Európe žijú dva druhy, hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) s čiernym pásikom a sťahovavá hrdlička poľná (Streptopelia turtur) s čiernymi a bielymi pásikmi.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrdlička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrdlicka