Hráví, Elias

Text hesla

Hráví, Elias, 4. 9. 1926 Hauš al-Umara (pri Zahlé) – 7. 7. 2006 Bejrút — libanonský politik. Pochádzal z prominentnej kresťanskej maronitskej rodiny. Pred vstupom do politiky bol úspešným obchodníkom, obchodné aktivity prerušil počas občianskej vojny v Libanone (1975 – 90). R. 1972 zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. R. 1980 – 82 minister verejných prác, 1989 – 98 prezident. Počas funkčného obdobia podpísal dodatky k ústave, ktorou boli schválené reformy zvyšujúce vplyv moslimskej obce, podporoval pokojné spolunažívanie miestnych náboženských skupín. Zaslúžil sa o ukončenie pätnásťročnej občianskej vojny v Libanone a 1991 podpísal so Sýriou zmluvu o priateľstve (navrhnutý na Nobelovu cenu mieru).

Text hesla

Hráví, Elias, 4. 9. 1926 Hauš al-Umara (pri Zahlé) – 7. 7. 2006 Bejrút — libanonský politik. Pochádzal z prominentnej kresťanskej maronitskej rodiny. Pred vstupom do politiky bol úspešným obchodníkom, obchodné aktivity prerušil počas občianskej vojny v Libanone (1975 – 90). R. 1972 zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. R. 1980 – 82 minister verejných prác, 1989 – 98 prezident. Počas funkčného obdobia podpísal dodatky k ústave, ktorou boli schválené reformy zvyšujúce vplyv moslimskej obce, podporoval pokojné spolunažívanie miestnych náboženských skupín. Zaslúžil sa o ukončenie pätnásťročnej občianskej vojny v Libanone a 1991 podpísal so Sýriou zmluvu o priateľstve (navrhnutý na Nobelovu cenu mieru).

Zverejnené v apríli 2010.

súvisiace heslá

citácia

Hráví, Elias [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hravi-elias