hospitalizácia

Text hesla

hospitalizácia [lat.] — umiestnenie chorého v nemocnici, resp. v odbornom liečebnom ústave z liečebných alebo z diagnostických príčin.

Zverejnené v apríli 2010.

Hospitalizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hospitalizacia