Hornák, Rudolf

Popis ilustrácie

Rudolf Hornák: Portrét V. Bučekovej, 1936, Slovenská národná galéria

Text hesla

Hornák, Rudolf, 3. 6. 1911 Modra, okres Pezinok – 15. 9. 1965 Karlove Vary — slovenský sochár a pedagóg.

R. 1938 – 39 pôsobil na Škole umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, 1942 – 45 na Štátnej odbornej keramickej škole v Modre, 1945 organizátor a riaditeľ Štátnej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave (v súčasnosti Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru), neskôr pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, 1959 – 64 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave (1964 – 65 prodekan).

Jeho sochárske dielo ovplyvnilo prostredie Modry s tradičnou keramickou výrobou, vytváral aj polychrómované keramické sochy; raná tvorba sa vyznačuje neoklasickou orientáciou, ovplyvnený bol O. Gutfreundom (Odpočívajúca tanečnica, 1942). Hornákove diela sú charakteristické zjednodušenou modeláciou, plastickou lapidárnosťou a blokovou kompozíciou (Hlava Kolomana Sokola, 1935; Zasnenie, 1941). V 50. rokoch 20. stor. sa venoval portrétu a tvorbe pre architektúru, ťažisko jeho práce sa presunulo k pedagogickej činnosti.

Zverejnené v apríli 2010.

Hornák, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hornak-rudolf