horčičník

Popis ilustrácie

Horčičník škardolistý

Text hesla

horčičník, Erysimum, v niektorých botanických systémoch Cheiranthus — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kapustovité. Jednoročné alebo trváce rastliny so vzpriamenou byľou pokrytou rôznymi trichómami, s jednoduchými úzkokopijovitými celistvookrajovými alebo zubatými listami a so žltými, oranžovými, hnedkastými alebo fialovými kvetmi, plod šešuľa. Patrí sem asi 100 zvyčajne jedovatých druhov, ktoré obsahujú kardiotonické glykozidy, napr. horčičník cheirantovitý (Erysimum cheiranthoides), horčičník konáristý (Erysimum diffusum), horčičník voňavý (Erysimum odoratum), západokarpatský endemit horčičník Wittmanov (Erysimum wittmannii) a horčičník škardolistý (Erysimum crepidifolium); v záhradách sa ako okrasná trvalka pestuje cheirant voňavý.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. februára 2018.

Horčičník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horcicnik