holubiarstvo

Text hesla

holubiarstvo, aj holubárstvo — odbor živočíšnej výroby alebo záujmová činnosť zameraná na chov holubov na hospodárske (úžitkové), okrasné a športové účely. Prvé zmienky o holubiarstve pochádzajú z 8. – 9. stor. z územia strednej Európy a nachádzajú sa v kronikách z kláštorov benediktínov. Chov plemien s presne stanovenými požiadavkami na ich zovňajšok a vlastnosti sa rozvinul až koncom 18. stor. v Anglicku. V súčasnosti je jedným z najvýznamnejších smerov holubiarstva tzv. poštové holubiarstvo založené na cieľavedomom rozvíjaní pôvodných inštinktov holubov (napr. orientácia v priestore, rýchlosť a vytrvalosť letu); chov poštových holubov je predmetom pretekársko-orientačného športu na celom svete.

Zverejnené v apríli 2010.

Holubiarstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holubiarstvo