Holland

Text hesla

Holland — historické územie v západnej časti Nizozemska. Na začiatku 10. stor. tam vzniklo grófstvo, ktoré spočiatku zahŕňalo len severnú oblasť Holland a v rámci Dolného Lotrinska podliehalo Rímsko-nemeckej ríši. V priebehu 13. – 14. stor. postupne rozširovalo svoje územie (1287 bolo pripojené západné Frízsko). R. 1299 – 1354 bol Holland dynasticky spätý s Hennegavskom (a často aj so Zeelandom). R. 1429 – 33 sa stal súčasťou dŕžav burgundských vojvodov, 1477 sa po smrti Karola Smelého dostal ako dedičstvo do rúk Habsburgovcov a 1516 ich španielskej vetve. Ako hospodársky najrozvinutejšia časť severného Nizozemska zohral (spolu so Zeelandom) vedúcu úlohu počas Nizozemskej revolúcie, bol strediskom protišpanielskeho odporu a boja námorných gézov. Mal rozhodujúci vplyv pri ustanovení Dordrechtskej (1572) a Utrechtskej únie (1579) a pri vzniku Spojených nizozemských provincií, ktorých sa stal politickým a hospodárskym centrom. Počas napoleonských vojen bol 1795 – 1806 súčasťou Batávskej republiky pretvorenej 1806 – 10 na Holandské kráľovstvo, 1810 – 14 súčasťou Francúzska. Po Viedenskom kongrese (1814 – 15) bol do 1830 jednou z provincií Spojeného nizozemského kráľovstva, od 1830 je súčasťou Holandska, 1840 administratívne rozdelený na dve provincie Holandska: Noord-Holland a Zuid-Holland.

Od provincie Holland je odvodený nepresný (na Slovensku oficiálny) názov štátneho útvaru Holandsko.

Zverejnené v apríli 2010.

Holland [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holland