Holandské kráľovstvo 1806 – 10

Text hesla

Holandské kráľovstvo 1806 – 10 — historický štátny útvar na území Nizozemska vytvorený Napoleonom I. Bonapartom z tzv. sesterskej Batávskej republiky. Za panovníka ustanovil svojho brata Ľudovíta (Louisa) Bonaparta, ktorý však nesúhlasil so systémom kontinentálnej blokády Spojeného kráľovstva a so svojím cisárskym bratom mal takmer neustále politické konflikty. R. 1810 ho Napoleon donútil abdikovať a Holandské kráľovstvo pripojil priamo k Francúzsku (Amsterdam bol vyhlásený za tretie hlavné mesto francúzskeho cisárstva). Po Viedenskom kongrese 1814 – 15 bolo jeho územie súčasťou novovytvoreného Spojeného nizozemského kráľovstva a po jeho rozpade tvorí od 1830 dnešný štátny útvar Holandsko.

Zverejnené v apríli 2010.

Holandské kráľovstvo 1806 – 10 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holandske-kralovstvo-1806-10