Holan, Karel

Text hesla

Holan, Karel, 4. 12. 1893 Praha – 24. 10. 1953 tamže — český maliar a grafik. Po 1. svetovej vojne sa zaradil do prúdu socialistickej krajinomaľby, maľoval mestské krajiny, najmä pohľady na Prahu (Týnská ulička, 1942), zátišia, portréty a akty.

Zverejnené v apríli 2010.

Holan, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holan-karel