Hokusai

Text hesla

Hokusai, plným menom Kacušika Hokusai, vlastným menom Nakadžima Tetsuzó, umelecké mená Šunró, Sóri, Hokusai, Iitsu, Mandži a i. (mal viac ako 30 umeleckých mien), 1760 Edo, dnes Tokio – 10. 5. 1849 tamže — japonský maliar, kresliar a grafik, jeden z najväčších majstrov japonského drevorezu, najznámejší japonský krajinár a predstaviteľ tzv. plebejských škôl ukijo-e (→ japonské výtvarné umenie).

R. 1778 sa stal žiakom Kacukawu Šunšóa, najvýznamnejšieho súdobého majstra ukijo-e, študoval tradičné čínske a japonské maliarstvo (školy Kanó a Rimpa) a diela japonských maliarov ovplyvnených západným umením.

Jeho rozsiahla tvorba zahŕňala takmer všetky tradičné japonské maliarske žánre, vytváral tušové maľby, figurálne maľby a grafiky, návrhy na farebné drevorezy, ilustrácie, erotické obrazy (šunga) a i., písal a ilustroval aj učebnice kreslenia. Inovoval tradíciu ukijo-e. Vynikol ako krajinár, jeho krajiny sa vyznačujú topografickou presnosťou a symbolickou ľahkosťou bez naturalistickej opisnosti. V 1. polovici 19. stor. vytvoril slávne krajinárske cykly (36 pohľadov na horu Fudži, 1831; Vyobrazenia slávnych mostov v rôznych provinciách, 1831 – 32; 100 pohľadov na horu Fudži, 1834 – 35 a i.).

Jeho majstrovským dielom je Hokusai manga (1814 – 34, posledný zväzok vyšiel posmrtne 1878), 15-zväzkový súbor kreslených príbehov zachytávajúcich súdobý život a krajinu v Japonsku (→ manga).

Hokusaiove diela sa vyznačujú energickým a senzitívnym maliarskym rukopisom, humorom, majstrovským zachytením ľudskej postavy i hlbokým humanizmom a pokorou. Mal okolo 200 žiakov. Od konca 19. stor. mali jeho diela vplyv aj na výtvarných umelcov na Západe (V. van Gogh, P. Gauguin a i.; → japonizmus).

Text hesla

Hokusai, plným menom Kacušika Hokusai, vlastným menom Nakadžima Tetsuzó, umelecké mená Šunró, Sóri, Hokusai, Iitsu, Mandži a i. (mal viac ako 30 umeleckých mien), 1760 Edo, dnes Tokio – 10. 5. 1849 tamže — japonský maliar, kresliar a grafik, jeden z najväčších majstrov japonského drevorezu, najznámejší japonský krajinár a predstaviteľ tzv. plebejských škôl ukijo-e (→ japonské výtvarné umenie).

R. 1778 sa stal žiakom Kacukawu Šunšóa, najvýznamnejšieho súdobého majstra ukijo-e, študoval tradičné čínske a japonské maliarstvo (školy Kanó a Rimpa) a diela japonských maliarov ovplyvnených západným umením.

Jeho rozsiahla tvorba zahŕňala takmer všetky tradičné japonské maliarske žánre, vytváral tušové maľby, figurálne maľby a grafiky, návrhy na farebné drevorezy, ilustrácie, erotické obrazy (šunga) a i., písal a ilustroval aj učebnice kreslenia. Inovoval tradíciu ukijo-e. Vynikol ako krajinár, jeho krajiny sa vyznačujú topografickou presnosťou a symbolickou ľahkosťou bez naturalistickej opisnosti. V 1. polovici 19. stor. vytvoril slávne krajinárske cykly (36 pohľadov na horu Fudži, 1831; Vyobrazenia slávnych mostov v rôznych provinciách, 1831 – 32; 100 pohľadov na horu Fudži, 1834 – 35 a i.).

Jeho majstrovským dielom je Hokusai manga (1814 – 34, posledný zväzok vyšiel posmrtne 1878), 15-zväzkový súbor kreslených príbehov zachytávajúcich súdobý život a krajinu v Japonsku (→ manga).

Hokusaiove diela sa vyznačujú energickým a senzitívnym maliarskym rukopisom, humorom, majstrovským zachytením ľudskej postavy i hlbokým humanizmom a pokorou. Mal okolo 200 žiakov. Od konca 19. stor. mali jeho diela vplyv aj na výtvarných umelcov na Západe (V. van Gogh, P. Gauguin a i.; → japonizmus).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hokusai [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hokusai