Hokusai

Popis ilustrácie

Hokusai: Veľká vlna, list z cyklu 36 pohľadov na horu Fudži, 1830 – 32, Metropolitné múzeum umenia, New York

Popis ilustrácie

Hokusai: Vodopád Kirifuri v horách Kurokami, list z cyklu Cesta po vodopádoch rozličných provincií, okolo 1832, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Hokusai, plným menom Kacušika Hokusai, vlastným menom Nakadžima Tetsuzó, umelecké mená Šunró, Sóri, Hokusai, Iitsu, Mandži a i. (mal viac ako 30 umeleckých mien), 1760 Edo, dnes Tokio – 10. 5. 1849 tamže — japonský maliar, kresliar a grafik, jeden z najväčších majstrov japonského drevorezu, najznámejší japonský krajinár a predstaviteľ tzv. plebejských škôl ukijo-e (→ japonské výtvarné umenie).

R. 1778 sa stal žiakom Kacukawu Šunšóa, najvýznamnejšieho súdobého majstra ukijo-e, študoval tradičné čínske a japonské maliarstvo (školy Kanó a Rimpa) a diela japonských maliarov ovplyvnených západným umením.

Jeho rozsiahla tvorba zahŕňala takmer všetky tradičné japonské maliarske žánre, vytváral tušové maľby, figurálne maľby a grafiky, návrhy na farebné drevorezy, ilustrácie, erotické obrazy (šunga) a i., písal a ilustroval aj učebnice kreslenia. Inovoval tradíciu ukijo-e. Vynikol ako krajinár, jeho krajiny sa vyznačujú topografickou presnosťou a symbolickou ľahkosťou bez naturalistickej opisnosti. V 1. polovici 19. stor. vytvoril slávne krajinárske cykly (36 pohľadov na horu Fudži, 1831; Vyobrazenia slávnych mostov v rôznych provinciách, 1831 – 32; 100 pohľadov na horu Fudži, 1834 – 35 a i.).

Jeho majstrovským dielom je Hokusai manga (1814 – 34, posledný zväzok vyšiel posmrtne 1878), 15-zväzkový súbor kreslených príbehov zachytávajúcich súdobý život a krajinu v Japonsku (→ manga).

Hokusaiove diela sa vyznačujú energickým a senzitívnym maliarskym rukopisom, humorom, majstrovským zachytením ľudskej postavy i hlbokým humanizmom a pokorou. Mal okolo 200 žiakov. Od konca 19. stor. mali jeho diela vplyv aj na výtvarných umelcov na Západe (V. van Gogh, P. Gauguin a i.; → japonizmus).

Zverejnené v apríli 2010.

Hokusai [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hokusai