Hoffstädter, Bedrich st.

Text hesla

Hoffstädter [-štetter], Bedrich st., 15. 11. 1910 Trenčín – 10. 8. 1954 Liptovský Mikuláš — slovenský maliar, otec Bedricha Hoffstädtera ml. a Jána Hoffstädtera.

R. 1931 – 36 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u W. Nowaka, kde žil do 1949. R. 1951 – 54 vyučoval krajinársku maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V 30. rokoch 20. stor. vyvinul vlastný maliarsky štýl charakteristický skicovitou a uvoľnenou maliarskou technikou. Jeho obrazy sú typické civilistickými námetmi, maľoval najmä športové výjavy s dynamicky rozohranými kompozíciami postáv športovcov (Zápasníci, 1942) a mestské výjavy, v ktorých ho zaujala poézia urbánneho prostredia i rytmy moderného života tlmočené v rovine vecného prepisu každodenných udalostí (V električke, 1943). V 50. rokoch 20. stor. sa venoval i krajinomaľbe. Významne sa podieľal aj na organizovaní kultúrneho života na Slovensku.

Text hesla

Hoffstädter [-štetter], Bedrich st., 15. 11. 1910 Trenčín – 10. 8. 1954 Liptovský Mikuláš — slovenský maliar, otec Bedricha Hoffstädtera ml. a Jána Hoffstädtera.

R. 1931 – 36 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u W. Nowaka, kde žil do 1949. R. 1951 – 54 vyučoval krajinársku maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V 30. rokoch 20. stor. vyvinul vlastný maliarsky štýl charakteristický skicovitou a uvoľnenou maliarskou technikou. Jeho obrazy sú typické civilistickými námetmi, maľoval najmä športové výjavy s dynamicky rozohranými kompozíciami postáv športovcov (Zápasníci, 1942) a mestské výjavy, v ktorých ho zaujala poézia urbánneho prostredia i rytmy moderného života tlmočené v rovine vecného prepisu každodenných udalostí (V električke, 1943). V 50. rokoch 20. stor. sa venoval i krajinomaľbe. Významne sa podieľal aj na organizovaní kultúrneho života na Slovensku.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hoffstädter, Bedrich st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoffstadter-bedrich-st