Hockney, David

Text hesla

Hockney [hokni], David, 9. 7. 1937 Bradford, grófstvo Yorkshire — anglický maliar, grafik, fotograf a scénický dizajnér pôsobiaci v USA. Všestranný umelec pracujúci s viacerými médiami vrátane filmu a videa.

R. 1963 sa usadil v USA. Na začiatku 60. rokov 20. stor. bol ovplyvnený pop-artom a do malieb vpisoval odkazy na tému homosexuálnej lásky (My dvaja chlapci ležiaci spolu, 1961). Po príchode do USA prevládli v jeho maľbách hladké plochy jasných farieb, ktoré zdôrazňovali námet. Venoval sa maľbe, ktorá štylizovaným spôsobom interpretovala fotografie (Peter vychádzajúci z Nickovho bazéna, 1966), maľoval aj portréty priateľov (Pán a pani Clarkovci a Percy, 1970 – 71). Tematicky sa zameriaval na atmosféru amerických predmestí s vilovými štvrťami (Veľký šplech, 1967). Významné je jeho grafické dielo, vytvoril množstvo ilustrácií i voľných grafických listov. Koncom 80. rokov vytváral štvorfarebné tlače, abstraktné počítačové grafiky a kresby. Autor divadelných scén (činohra, opera), kníh o svojej tvorbe i o výtvarnom umení, z ktorých najvýznamnejšie je dielo Tajná znalosť: Znovuobjavenie stratených techník starých majstrov (Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, 2001).

Text hesla

Hockney [hokni], David, 9. 7. 1937 Bradford, grófstvo Yorkshire — anglický maliar, grafik, fotograf a scénický dizajnér pôsobiaci v USA. Všestranný umelec pracujúci s viacerými médiami vrátane filmu a videa.

R. 1963 sa usadil v USA. Na začiatku 60. rokov 20. stor. bol ovplyvnený pop-artom a do malieb vpisoval odkazy na tému homosexuálnej lásky (My dvaja chlapci ležiaci spolu, 1961). Po príchode do USA prevládli v jeho maľbách hladké plochy jasných farieb, ktoré zdôrazňovali námet. Venoval sa maľbe, ktorá štylizovaným spôsobom interpretovala fotografie (Peter vychádzajúci z Nickovho bazéna, 1966), maľoval aj portréty priateľov (Pán a pani Clarkovci a Percy, 1970 – 71). Tematicky sa zameriaval na atmosféru amerických predmestí s vilovými štvrťami (Veľký šplech, 1967). Významné je jeho grafické dielo, vytvoril množstvo ilustrácií i voľných grafických listov. Koncom 80. rokov vytváral štvorfarebné tlače, abstraktné počítačové grafiky a kresby. Autor divadelných scén (činohra, opera), kníh o svojej tvorbe i o výtvarnom umení, z ktorých najvýznamnejšie je dielo Tajná znalosť: Znovuobjavenie stratených techník starých majstrov (Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, 2001).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hockney, David [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hockney-david