Hobbema, Meindert

Popis ilustrácie

Meindert Hobbema: Lesnatá krajina s oslavujúcimi vo voze, 1665, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Hobbema, Meindert, aj Meyndert, pokrstený 31. 10. 1638 Amsterdam – 7. 12. 1709 tamže — holandský maliar.

Žiak J. van Ruisdaela, ktorého vplyv sa prejavil v Hobbemových raných maľbách (Krajina s vodným mlynom, okolo 1662). Špecializoval sa na maľbu krajín, maľoval idylické lesné zákutia (Lesná krajina, 1667), romantické mlyny a chatrče v lesoch v okolí Amsterdamu. Jeho diela sa vyznačujú vitalitou, uvoľneným rukopisom, skicovitým maliarskym prejavom, harmonickým rozvrhnutím kompozície a majstrovským vystihnutím atmosféry i nálady prírodného prostredia (Zalesnená krajina: Cesta na Dyck, 1663, figurálna štafáž A. van de Velde). Obraz z neskorého obdobia Hobbemovej tvorby Alej v Middelharnise (1689) je majstrovským dielom krajinárskeho realizmu. Jeho diela boli vzorom anglickým krajinárom v 18. – 19. stor. (napr. rané diela T. Gainsborougha).

Zverejnené v apríli 2010.

Hobbema, Meindert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hobbema-meindert