hnis

Text hesla

hnis — hustá žltkavá alebo zelenkavá tekutina tvorená predovšetkým bielymi krvinkami, mŕtvymi bunkami a baktériami. Tvorí sa v mieste bakteriálneho zápalu. Niekedy sa hromadí v prirodzených (→ empyém) alebo v novovytvorených dutinách (→ absces) alebo voľne prestupuje tkanivo (→ flegmóna).

Zverejnené v apríli 2010.

Hnis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hnis