hluchota

Text hesla

hluchota, anakúzia, anacusis, surditas — ťažká porucha až strata sluchu znemožňujúca vnímať zvuk sluchovými orgánmi. Postihuje jedno ucho (jednostranná hluchota) alebo obidve (obojstranná hluchota) uši. Môže byť spôsobená poruchami prevodu zvuku medzi vonkajším zvukovodom a stredným uchom, percepčnými poruchami vnútorného ucha, ako aj poruchami sluchového nervu alebo centrálnej nervovej sústavy. Neúplná hluchota sa označuje ako nedoslýchavosť. Za hluchých sa považujú ľudia, ktorí nedokážu porozumieť hovorenému slovu ani za pomoci načúvacieho prístroja. Hluchota môže byť podmienená aj psychicky, keď je porucha sluchového vnímania a analýzy zvukových podnetov výsledkom niektorých duševných chorôb, a nie poškodenia sluchových orgánov. Pri prevodovej poruche sluchu ide o kvantitatívnu poruchu, pri ktorej postihnutý lepšie počuje vysoké tóny ako nízke. Väčšinou ide o ľahšie poruchy, ktoré sa kompenzujú načúvacím prístrojom. Pri percepčnej poruche sluchu ide o poruchu vlastného vnímania zvuku vo vnútornom uchu. Postihnutý horšie vníma vysoké tóny a zle rozpoznáva obsah reči. Ide o ťažké poruchy sluchu, ktoré možno len čiastočne kompenzovať načúvacím prístrojom (zosilnenie zvuku). Pri centrálnej poruche sluchu je poškodenie prijímania zvukových vĺn na úrovni sluchového nervu alebo príslušnej oblasti mozgu. Príčinami poškodenia sluchu môžu byť vrodené ochorenia, vplyvy niektorých toxických látok a liekov (napr. streptomycínu), akustická trauma (napr. barotrauma), zápaly ucha alebo centrálnej nervovej sústavy, náhle cievne príhody v oblasti vnútorného ucha a i.

Text hesla

hluchota, anakúzia, anacusis, surditas — ťažká porucha až strata sluchu znemožňujúca vnímať zvuk sluchovými orgánmi. Postihuje jedno ucho (jednostranná hluchota) alebo obidve (obojstranná hluchota) uši. Môže byť spôsobená poruchami prevodu zvuku medzi vonkajším zvukovodom a stredným uchom, percepčnými poruchami vnútorného ucha, ako aj poruchami sluchového nervu alebo centrálnej nervovej sústavy. Neúplná hluchota sa označuje ako nedoslýchavosť. Za hluchých sa považujú ľudia, ktorí nedokážu porozumieť hovorenému slovu ani za pomoci načúvacieho prístroja. Hluchota môže byť podmienená aj psychicky, keď je porucha sluchového vnímania a analýzy zvukových podnetov výsledkom niektorých duševných chorôb, a nie poškodenia sluchových orgánov. Pri prevodovej poruche sluchu ide o kvantitatívnu poruchu, pri ktorej postihnutý lepšie počuje vysoké tóny ako nízke. Väčšinou ide o ľahšie poruchy, ktoré sa kompenzujú načúvacím prístrojom. Pri percepčnej poruche sluchu ide o poruchu vlastného vnímania zvuku vo vnútornom uchu. Postihnutý horšie vníma vysoké tóny a zle rozpoznáva obsah reči. Ide o ťažké poruchy sluchu, ktoré možno len čiastočne kompenzovať načúvacím prístrojom (zosilnenie zvuku). Pri centrálnej poruche sluchu je poškodenie prijímania zvukových vĺn na úrovni sluchového nervu alebo príslušnej oblasti mozgu. Príčinami poškodenia sluchu môžu byť vrodené ochorenia, vplyvy niektorých toxických látok a liekov (napr. streptomycínu), akustická trauma (napr. barotrauma), zápaly ucha alebo centrálnej nervovej sústavy, náhle cievne príhody v oblasti vnútorného ucha a i.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hluchota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-06-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hluchota