Hložník, Ferdinand

Popis ilustrácie

Ferdinand Hložník: Terče, 1964, Slovenská národná galéria

Text hesla

Hložník, Ferdinand, 18. 11. 1921 Svederník, okres Žilina – 27. 2. 2006 Bratislava — slovenský maliar a ilustrátor, brat Vincenta Hložníka.

R. 1942 – 46 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave u G. Mallého a J. Mudrocha. R. 1947 – 48 učiteľ kreslenia na gymnáziu vo Sv. Jure, 1948 – 52 na reálnom gymnáziu v Bratislave. Po ukončení štúdia bola jeho tvorba ovplyvnená C. Majerníkom, P. Picassom a španielskymi maliarmi parížskej školy. Okolo 1948 prevládlo v jeho dielach racionálne geometrické konštruovanie tvaru založené na symbolickom znakovom význame, vytváral naratívne epické kompozície s tematikou Slovenského národného povstania (Odpočinok na pochode, 1952 – 53). Koncom 50. rokov 20. stor. sa v kresbách i maľbách priklonil k baladickej obrazotvornosti založenej na metafore a symbole, vytváral aj diela s témou vojnovej apokalypsy (Vojna, 1958). Lineárnu kompozíciu svojich diel dynamizoval a dramatizoval bohatým rastrom štruktúr. Kompozičné riešenie postupne monumentalizoval abstrahovaním motívu. Začiatkom 60. rokov 20. stor. sa na jeho obrazoch reálne znaky z vizuálneho sveta ocitli v imaginárnom priestore, kde ľudskú bytosť stotožnil s terčom a trpiace zviera s človekom (Terče, 1964). V období 70. rokov 20. stor. vytvoril cyklus obrazov s tematikou vojny a Slovenského národného povstania, venoval sa aj krajinomaľbe a figurálnej kompozícii. Jeho autonómny obrazový svet odkazuje na filozofické výpovede o existencii človeka v okolitom svete. Ilustroval množstvo kníh (napr. M. Kukučín: Dom v stráni, 1962) i školských učebníc.

Zverejnené v apríli 2010.

Hložník, Ferdinand [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hloznik-ferdinand