Hlôška, Pavol

Popis ilustrácie

Pavol Hlôška: Náramok I., 1984, Slovenská národná galéria

Text hesla

Hlôška, Pavol, 19. 12. 1953 Banská Štiavnica — slovenský sklársky výtvarník, šperkár a dizajnér. R. 1973 – 79 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u V. Ciglera. Venuje sa tvorbe sklených objektov, šperkov, dizajnu a diel pre architektúru. Uplatňuje jednoduché geometrické tvaroslovie. Používa optické brúsené sklo, vytvára objekty s pôsobivým vizuálno-estetickým vyznením (Náramok, 1985; Objekt, 1999).

Zverejnené v apríli 2010.

Hlôška, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hloska-pavol