hĺbkomer

Text hesla

hĺbkomer

1. staršie názvy batometer, batymeter — prístroj na meranie hĺbky vody pod plavidlom. Môže byť mechanický (tyč alebo olovnica s lankom s vyznačenými dĺžkovými mierami, napr. siahami, stopami, metrami, tzv. lot), membránový (využíva zmenu tlaku vody, používa sa napr. v ponorkách), akustický ozvenový (→ echolot), prípadne ultrazvukový (využíva malú absorpciu ultrazvuku vo vode);

2. stroj. meradlo na meranie hĺbky otvorov, drážok ap. Podľa konštrukcie sa rozoznávajú posuvné (podobné posuvným meradlám; → nónius), mikrometrické a číselníkové hĺbkomery. Sú charakteristické dlhšou priečnou časťou, ktorou sa meradlo priloží k povrchu meranej súčasti. Stred priečnej časti tvorí merací dotykový senzor, ktorý sa vysunie po dno meranej hĺbky.

Popis ilustrácie

Posuvný hĺbkomer

Popis ilustrácie

Ručný hĺbkomer (lot), číslice označujú dĺžkové miery vyznačené na lanku

Text hesla

hĺbkomer

1. staršie názvy batometer, batymeter — prístroj na meranie hĺbky vody pod plavidlom. Môže byť mechanický (tyč alebo olovnica s lankom s vyznačenými dĺžkovými mierami, napr. siahami, stopami, metrami, tzv. lot), membránový (využíva zmenu tlaku vody, používa sa napr. v ponorkách), akustický ozvenový (→ echolot), prípadne ultrazvukový (využíva malú absorpciu ultrazvuku vo vode);

2. stroj. meradlo na meranie hĺbky otvorov, drážok ap. Podľa konštrukcie sa rozoznávajú posuvné (podobné posuvným meradlám; → nónius), mikrometrické a číselníkové hĺbkomery. Sú charakteristické dlhšou priečnou časťou, ktorou sa meradlo priloží k povrchu meranej súčasti. Stred priečnej časti tvorí merací dotykový senzor, ktorý sa vysunie po dno meranej hĺbky.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hĺbkomer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbkomer