histidín

Text hesla

histidín [gr.], ʟ-histidín, skr. His, kys. 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propánová — esenciálna aminokyselina. Tvorí súčasť proteínov (2,1 %) a je zdrojom histamínu. Obsahuje imidazolový bočný reťazec s takmer neutrálnym pK (okolo 6), preto aj malá zmena pH môže spôsobiť zmenu jeho náboja. Pre túto vlastnosť sa histidín často vyskytuje ako ligand v rôznych metaloproteínoch alebo v reakčných centrách viacerých enzýmov (napr. v serínových proteázach).

Text hesla

histidín [gr.], ʟ-histidín, skr. His, kys. 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propánová — esenciálna aminokyselina. Tvorí súčasť proteínov (2,1 %) a je zdrojom histamínu. Obsahuje imidazolový bočný reťazec s takmer neutrálnym pK (okolo 6), preto aj malá zmena pH môže spôsobiť zmenu jeho náboja. Pre túto vlastnosť sa histidín často vyskytuje ako ligand v rôznych metaloproteínoch alebo v reakčných centrách viacerých enzýmov (napr. v serínových proteázach).

Zverejnené v apríli 2010.

Histidín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/histidin