Hisov zväzok

Text hesla

Hisov zväzok, fasciculus atrioventricularis — súčasť prevodového systému srdca, ktorý prevádza vzruch z predsiení na komory. Hisov zväzok sa začína na dolnom okraji predsieňovo-komorového uzla (→ Aschoffov-Tawarov uzol), prechádza cez väzivovú prepážku a vstupuje do medzikomorovej priehradky, kde sa delí na pravé a ľavé Tawarovo ramienko. Pravé ramienko je pomerne dlhé, bez vetvenia a vedie vzruchy do pravej komory. Ľavé ramienko je kratšie a delí sa na viac vetiev, ktoré vedú vzruchy na medzikomorovú priehradku a do svaloviny ľavej komory. Nazvaný podľa nemeckého lekára W. Hisa.

Zverejnené v apríli 2010.

Hisov zväzok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hisov-zvazok