Hirschsprungova choroba

Text hesla

Hirschsprungova choroba [hirš-] — vrodený megakólon. Choroba, pri ktorej v svalovine rozlične dlhého úseku hrubého čreva chýbajú gangliové bunky. Nazvaná podľa kodanského detského lekára Haralda Hirschsprunga (*1830, †1916).

Zverejnené v apríli 2010.

Hirschsprungova choroba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hirschsprungova-choroba