Hippokratova tvár

Text hesla

Hippokratova tvár, facies Hippocratica — strhaný, bolestivý výraz tváre. Hippokratova tvár sa vyznačuje popolavosinavou farbou, čelom pokrytým studeným potom, zahroteným nosom, vpadnutými zakalenými očami a prepadnutými lícami. Vzniká pri vážnych ochoreniach sprevádzaných bolesťou, vracaním alebo hnačkami, napr. v ťažkom štádiu zápalu pobrušnice, pri zlyhávaní dôležitých orgánových sústav, často v agónii.

Zverejnené v apríli 2010.

Hippokratova tvár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hippokratova-tvar