hipoterapia

Text hesla

hipoterapia [gr.] — komplexná rehabilitačná metóda využívajúca liečebné pôsobenie koňa na človeka, najrozšírenejšia forma animoterapie (liečba využívajúca pôsobenie zvierat na človeka). Hipoterapia sa delí na 3 základné zložky: hiporehabilitáciu (využíva sa na liečebné účely najmä vo fyziatrii, v balneológii a liečebnej rehabilitácii), pedagogicko-psychologické jazdenie (využíva sa najmä v oblasti špeciálnej pedagogiky a ako psychoterapeutická metóda aj v psychológii a psychiatrii, napr. pri resocializácii psychotikov, osôb s poruchou správania, emocionálne a sociálne narušených a i.) a športové jazdenie postihnutých, ktoré udržiava postihnutých ľudí v optimálnom zdravotnom stave a zlepšuje kvalitu ich života. Pri hipoterapii je nevyhnutná spolupráca celého tímu odborníkov (terapeut, hipológ, rehabilitačný lekár, psychológ alebo psychiater). Kone využívané na hipoterapiu musia prejsť špeciálnym výcvikom.

Zverejnené v apríli 2010.

Hipoterapia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipoterapia