hipológia

Text hesla

hipológia [gr.] — náuka o koňoch. Zaoberá sa ich pôvodom, vývojom typov, rozšírením, chovom, výcvikom, vznikom, opisom a určením jednotlivých plemien, ako aj ich hospodárskym významom.

Zverejnené v apríli 2010.

Hipológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipologia