heterogónia

Text hesla

heterogónia [gr.] — spôsob rozmnožovania, pri ktorom sa striedajú generácie toho istého živočíšneho druhu (napr. vošiek alebo vírnikov) rozmnožujúce sa obojpohlavne (samček so samičkou) s generáciami rozmnožujúcimi sa partenogeneticky (neoplodnenými vajíčkami samičiek). Heterogóniu môžu vyvolať rôzne faktory, napr. zmena teploty alebo hostiteľa.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterogónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterogonia