Hessová, Eva

Text hesla

Hessová [heso-] (Hesse), Eva, 11. 1. 1936 Hamburg – 29. 5. 1970 New York — americká sochárka a maliarka nemeckého pôvodu (1939 jej rodina emigrovala pred nacizmom do USA). Jedna z najinovatívnejších umelkýň 60. rokov 20. storočia.

Venovala sa textilnej tvorbe, maľbe, kresbe a od 1964 najmä tvorbe trojrozmerných objektov. V jej monumentálnych objektoch, inštaláciách a plastikách z mäkkých ohybných, organicky pôsobiacich materiálov (napr. textílií, sklolaminátu, latexu, gumy a povrazov) je prítomné napätie geometrických a organických foriem, poriadku a chaosu (Visieť hore, 1966; Rozmnoženie, 1967). Experimentálny prístup k materiálom vyvoláva dojem, akoby jej snové objekty vychádzali z hĺbky podvedomia. Introvertnosťou a výrazným emocionálnym nábojom nadobúdajú charakter autobiografických záznamov, návratov do detstva a vyrovnávaním sa s holokaustom. Využívaním priemyselných materiálov, postupov sériovosti a opakovania mala blízko k pop-artu a minimálnemu umeniu, do ktorých vniesla prvok subjektivity a emocionality.

Zverejnené vo februári 2008.

Hessová, Eva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hessova-eva