Herrad z Hohenburgu

Text hesla

Herrad z Hohenburgu, aj Herrad z Landsbergu, Herradis Landsbergensis, ? – po 1196 — nemecká spisovateľka. Abatiša ženského kláštora Sainte-Odile (nazývaného aj Hohenburg) na Mont-Sainte-Odile (nem. Odilienberg) v Alsasku (založený v 7. storočí sv. Otíliou).

Pravdepodobne okolo 1175 – 95 vytvorila latinskú ilustrovanú encyklopédiu Hortus Deliciarum, ktorá bola vytvorená na pedagogické účely a pôvodne určená pre mníšky v kláštore Sainte-Odile. Obsahovala biblické a teologické texty, morálne rady, poetické hymny s melódiami, ako aj množstvo glos a botanické marginálie. Celé dielo bolo zostavené v súlade s myšlienkami kresťanských dogiem. Dôraz bol kladený najmä na niekoľko stoviek maliarskych miniatúr, ktoré zobrazovali biblické príbehy i alegórie a zároveň dômyselne prepájali text a obraz, na konci sa nachádzal portrét Herrad z Hohenburgu a jej mníšok. R. 1870 bol originál, nachádzajúci sa v mestskej knižnici v Štrasburgu, zničený (asi polovica iluminácií sa zachovala v kópiách z 19. storočia, 1979 bola publikovaná kompletná rekonštrukcia).

Zverejnené vo februári 2008.

Herrad z Hohenburgu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrad-z-hohenburgu