heroína

Text hesla

heroína, gr. héróiné, aj héróis, lat. heroine, aj herois — hrdinka; označenie sa vyvinulo zo ženskej podoby antického gréckeho pojmu héros;

1. v antickom Grécku: a) pôvodne vznešená, silná, samostatne konajúca žena vzdorujúca nepriazni osudu, hrdinka gréckych tragédií (Alkéstis, Antigona, Ifigénia, Makaria), b) na rozdiel od mocného héroa žena zlomená trpkým osudom (Faidra, Iokasta, Medea). Fiktívny básnický list opustenej heroíny milovanej osobe (napr. Ovídiove Listy heroín, lat. Heroides) sa nazýva heroida;

2. významná ženská postava divadelného, filmového alebo literárneho diela. Synonymum hlavnej postavy tragédie či komédie, prípadne aj ich hereckej predstaviteľky, významnej členky divadelného súboru, ktorá stvárňuje dynamické, dramatické a samostatné ženské typy.

Zverejnené vo februári 2008.

Heroína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heroina