Herman zo Salzy

Text hesla

Herman zo Salzy, 1179 Durínsko – 20. 3. 1239 Salerne — veľmajster Rádu nemeckých rytierov (od 1210). Na žiadosť uhorského kráľa Ondreja II. prišiel 1211 so skupinou nemeckých rytierov do Uhorska, kde mal na čele rádu chrániť územie Sedmohradska pred kumánskymi nájazdmi. Ako schopný politik a diplomat si získal priazeň a podporu rímsko-nemeckého cisára Fridricha II., ktorý využíval jeho nadanie v rokovaniach s pápežským dvorom. Sprevádzal cisára na 5. križiackej výprave. Pápež Honorius III. uznal jeho zásluhy zrovnoprávnením postavenia Rádu nemeckých rytierov s rádom templárov a johanitov. R. 1230 zohral kľúčovú úlohu pri zmierení cisára s pápežom Gregorom IX. Pod vedením Hermana zo Salzy sa pôsobenie nemeckých rytierov postupne presunulo zo Stredného východu do východnej Európy, najmä na územie Livónska (dnešné Lotyšsko a Estónsko) a vojenské úsilie rádu sústredil na ovládnutie tamojšieho pohanského obyvateľstva. Na pozvanie mazovského kniežaťa Konráda I. začal 1226 výpravu zacielenú na podrobenie, christianizáciu a germanizáciu baltského kmeňa Prusov. Rád za pomoc získal územie Chełmska na dolnej Visle a možnosť podrobiť ďalšie územia na východe. Rád nemeckých rytierov doviedol k vrcholu moci a svojou prezieravou politikou sa podieľal na položení základov silného centralizovaného štátu pod jeho vládou vo východnom Prusku, ktorý existoval do polovice 15. storočia.

Zverejnené vo februári 2008.

Herman zo Salzy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herman-zo-salzy