Herbin, Auguste

Text hesla

Herbin [erben], Auguste, 29. 4. 1882 Quiévy – 1. 2. 1960 Paríž — francúzsky maliar.

V ranej tvorbe bol ovplyvnený impresionizmom a fauvizmom, neskôr kubizmom (1909 sa presťahoval do Bateau-Lavoir). Prvé abstraktné obrazy vytvoril okolo 1917. Jeho radikálne poňaté geometrické abstraktné reliéfy z polychrómovaného dreva (Farebný drevený reliéf, 1921) zmenili štatút tradičného obrazu i vzťah jednotlivých zložiek založených na figurálnej báze. V 20. rokoch 20. storočia maľoval aj krajiny, zátišia a žánrové scény poňaté v schematických objemoch (Hráč Bowlsu, 1923), ktoré neskôr zavrhol a venoval sa výhradne abstraktnej maľbe. R. 1931 spoluzakladateľ skupiny Abstraction-Création. Záujem o teóriu farieb ho priviedol k napísaniu teoretickej práce Nefiguratívne, nepredmetné umenie (L’art non-figurativ, non-objectiv, 1949). Patril k inciátorom Salon des réalités nouvelles. Mal výrazný vplyv na mladú generáciu francúzskych abstraktných maliarov. Podľa jeho návrhov vznikali aj tapisérie.

Zverejnené vo februári 2008.

Herbin, Auguste [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbin-auguste