hepatomegália

Text hesla

hepatomegália [gr.] — zväčšenie pečene z rozličných príčin (hepatitída, nádor, ukladanie tuku – steatóza a i.). Zväčšenú pečeň možno zistiť pri vyšetrení brucha pohmatom, najčastejšie pri vyšetrení ultrazvukom.

Zverejnené vo februári 2008.

Hepatomegália [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hepatomegalia