Henri, Robert

Text hesla

Henri, Robert, vlastným menom Robert Henry Cozad, 24. 6. 1865 Cincinnati, Ohio – 12. 6. 1929 New York — americký maliar a výtvarný pedagóg, popredný predstaviteľ Ashcan School a amerického realizmu.

Študoval na umeleckých školách vo Philadelphii a v Paríži. V ranej tvorbe bol ovplyvnený impresionizmom (Dievča sediace pri mori, 1893), neskôr si osvojil temnú farebnosť s hrubými ťahmi štetca (vplyv D. Velázqueza a F. Halsa). Od 1900 pôsobil v New Yorku ako pedagóg na umeleckých školách i súkromne (k jeho žiakom patrili napr. E. Hopper a W. J. Glackens). Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétu, v ktorom uplatnil pastóznu techniku a temnosvit (Smejúce sa dieťa, 1907), neskôr experimentoval s jasnejšou farebnosťou (Portrét Isadory Duncanovej, okolo 1915).

Zverejnené vo februári 2008.

Henri, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henri-robert