Henningsová-Ballová, Emmy

Text hesla

Henningsová-Ballová (Hennings-Ball), Emmy, 17. 1. 1885 Flensburg – 10. 8. 1948 Soregno, kantón Ticino, Švajčiarsko — nemecká spisovateľka, poetka, herečka a tanečnica, od 1920 manželka nemeckého herca, dramaturga, filozofa a spisovateľa Huga Balla (*1886, †1927), s ktorým 1916 emigrovala do Švajčiarska. Spoluzakladateľka Cabaret Voltaire v Zürichu. Patrila k aktívnym organizátorkám a aktérkam umeleckých stretnutí (participovala na performanciách a akciách). Autorka poézie, napr. Jasná noc (Helle Nacht, 1920) a Veniec (Der Kranz, 1939), i prózy, napr. Väzenie (Gefängnis, 1919), Vypálené znamenie (Das Brandmal, 1920) a Kvet a plameň (Blume und Flamme, 1938).

Zverejnené vo februári 2008.

Henningsová-Ballová, Emmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henningsova-ballova-emmy