hemoptoe

Text hesla

hemoptoe [gr.] — vykašliavanie väčšieho množstva krvi z dýchacích ciest alebo z pľúc. Príčinou bývajú rôzne pľúcne a mimopľúcne ochorenia. Patria sem: 1. bronchopulmonálne ochorenia (akútny zápal priedušiek, zápal pľúc, pľúcna tuberkulóza, parazitárne a mykotické ochorenia pľúc, vírusové infekcie, nádory pľúc, cudzie telesá); 2. úrazy hrudníka (zlomeniny rebier, poranenia dýchacích ciest); 3. choroby srdca a ciev malého krvného obehu (pľúcny edém, pľúcna embólia, srdcové chyby, pľúcna hypertenzia); 4. choroby krvi (poruchy zrážania krvi, leukémia) a i. Príznaky závisia od množstva vykašľanej krvi, pri stredne ťažkom až masívnom hemoptoe sú to dýchavica, dráždenie na kašeľ a zvýšená dychová a pulzová frekvencia. Zdroj krvácania sa potvrdzuje bronchoskopiou. Liečba: zabezpečenie voľných dýchacích ciest, upokojenie pacienta, prísny pokoj na lôžku v polosede, včasná diagnostika a liečba základnej choroby.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemoptoe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemoptoe